אשכול נכסים

בחינת כדאיות עסקה

Home  >>  שירותי המשרד – אשכול נכסים  >>  בחינת כדאיות עסקה

בחינת כדאיות עסקה

"סוף מעשה במחשבה תחילה"

בדיקת היתכנות טרם קבלת החלטות  - לפני כל רעיון או פעילות עסקית חדשה, ובמיוחד אם היא נדל"נית, יש
לעצור רגע, לרכז את מכלול האינפורמציה שנמסרה, לאסוף מידע שחסר, לבחון ולחבר את מכלול הנתונים
לכדי תמונה מקיפה וברורה שתספר לכם על היתכנות הרעיון וכדאיותו.
יכול מאוד להיות שחשבתם בביטחון על עסקה מצוינת ושההצלחה היא רק עניין של זמן, ולמרות ואולי אפילו
בגלל עודף הביטחון תהיה נטייה להתעלם מפרטים חשובים ומשמעותיים אשר במחשבה שנייה יכולים לשנות
את התמונה ולהשפיע לחלוטין על כדאיות העסקה.

ייעוץ ראשוני ובדיקת היתכנות לפרויקט הינו עניין מורכב שחייב להיות מדויק ומבוסס על נתונים עובדתיים
נכונים ויתבצע ע"י גורם מקצועי, אובייקטיבי ובלתי תלוי שתפקידו לבחון ולהציג בצורה ברורה ומוחלטת את
מכלול הנתונים והעובדות עד לכדי קבלת החלטות.

בפרויקטים נדל"ניים קיימים שלושה מרכיבים עיקריים אותם עלינו לבחון ביסודיות:

זכויות בניה - מיצוי זכויות, היתרים וחריגות, יעוד הקרקע, הסתברות לשינויים סטטוטוריים.
כדאיות כלכלית - ניתוח כלכלי מקיף וכולל אשר ייתן לנו הערכת הוצאות ו/או הכנסות. הדו"ח כולל: 

  • עלויות רישוי ותכנון.
  • הערכת עלויות מיסוי, אגרות והיטלים.
  • הערכת עלויות ביצוע.
  • הוצאות מימון
  • הוצאות שיווק
  • הערכת מחיר הנכס בשוק ( לפני רכישה ואחרי השבחה ) – מיקרו ומאקרו.

 מרכיב הזמן - משך התקופה שייקח לנו להשגת היעדים כמרכיב משמעותי המשפיע ישירות
                       על כלל כדאיות הפרויקט.

 

משרדנו יפעל עבור לקוחותיו באיסוף וניתוח נתוני נכס  לכדי דו"ח חוות דעת ראשוני
ככלי מהותי וחשוב לקבלת החלטות לקראת ביצוע פעילות נדל"נית.