אשכול נכסים

הובלת תהליכי תכנון ורישוי

Home  >>  שירותי המשרד – אשכול נכסים  >>  הובלת תהליכי תכנון ורישוי

הובלת תהליכי תכנון ורישוי

היתר בניה - איך עושים את זה?

על פי חוק התכנון והבניה קיימת חובה לקבל אישור מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה לפני כל
פעולה של ביצוע בניה, הריסה, תוספת או שינוי בנכס, בשימושיו או ייעודו - אישור זה הינו היתר
בניה.

קבלת היתר בניה הוא מסע ארוך ומייגע המורכב ממכלול של מסמכים ואישורים שחייבים להתיישב
זה לצד זה עפ"י הוראות מבא"ת ( מבנה אחיד לתכנית ) ובהתאם להוראות התב"ע ( תכנית בניית
עיר ). במסע זה תידרשו להגיש מסמכים רבים המאושרים ע"י אנשי המקצוע
המוסמכים לכך - עליכם להצטייד בזמן רב, סבלנות ברזל, יחסי אנוש מעולים וכושר שכנוע.

אשכול נכסים עברה את המסע בדרך לקבלת היתר בניה פעמים רבות ובידיה הידע והכלים להשגתו בדרך
הנכונה, המהירה והזולה ביותר.  לקוחות המשרד ייהנו מתכנון אופטימאלי לפי משאלות ליבם
הרצוי ועפ"י אפשרויות המצוי – המשרד ילווה ויפעל לקידום התהליך עד השלמתו:

א) תכנון  – בחירה, גיבוש וניהול צוות יועצים נדרש לפרויקט : אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים נחוצים
להובלת תכנון מיטבי בהתאם לדרישות הלקוח ותוך מיצוי מירב זכויות הבניה.

ב) רישוי – הגשת סט תוכניות עפ"י דרישות החוק והרשות, ליווי והנעת התהליך בין אגפי הרשויות
והוועדה עד לקבלת היתרי בניה.

ג) תכנון הביצוע – גיבוש סט תוכניות לביצוע, הכנת כתבי כמויות ואומדנים, בניית תקציב וגנט לו"ז.

 

בסופו של התהליך יהיה הלקוח מוכן לצאת לביצוע – כאשר כל הכלים הנחוצים לכך באמתחתו.