אשכול נכסים

פיקוח בניה וניהול פרויקטים

Home  >>  שירותי המשרד – אשכול נכסים  >>  פיקוח בניה וניהול פרויקטים

ניהול, פיקוח, תיאום ובקרת איכות

בתהליך ביצוע עבודות הבניה מעורבים כוחות רבים ושונים החייבים להשתלב זה בזה.
תפקידו של המפקח ( מנהל הביצוע ) לדאוג לשילוב כלל הכוחות המשתתפים לטובת מטרה אחת – הצלחת הפרויקט !
הוא זה שמחזיק ב"ספר הוראות הביצוע", מכיר את כל מאפייני הפרויקט ועליו לדאוג לביצועו
ולמסירתו בזמן ועפ"י התקציב שהוקצה ובאיכות מעולה בלתי מתפשרת.

הפיקוח יתבצע ע"י יצירת קשר אינטגראלי רציף מול כלל הגורמים הפועלים תוך הקפדה על כל סעיפי הוראות
התכנון שנקבעו מראש וזאת לצורך הבטחת איכות ביצוע העבודה ושמירה על האינטרסים וטובתו של הלקוח.
אנו דוגלים בשיטה של כבוד הדדי ויחסי אנוש מעולים מול כלל הגורמים הפועלים – החל מהמהנדס הבכיר ועד
לאחרון הפועלים הפשוטים. במסגרת תפקידנו :

  • עריכת מכרזים וניהול מו"מ לבחירת קבלן ראשי, קבלני משנה וספקים.
  • ניהול הסכמים.
  • פיקוח, תיאום וליווי בשלבי הביצוע: בקרת איכות, ניהול לו"ז, ניהול תקציבים.
  • פתרון בעיות.
  • קבלת טופס 4 ותעודת גמר.
  • דאגה לאחריות בתקופת הבדק.

מפקח בניה – למי זה מיועד? ולמה צריך אותו?

שלב הביצוע הינו המורכב והמשמעותי ביותר בין השלבים המרכיבים פרויקט נדל"ני – זהו תהליך
המושקעים בו משאבים רבים של זמן, כסף, כוח אדם ומחשבה - כל אילו צריכים להשתלב ולהתחבר
אחד עם השני בתהליך הבניה תוך עמידה בלוחות הזמנים והתקציבים. משימה זו היא הקשה מכל
היות ולכל אחד מהכוחות הפועלים האינטרס שלו ולרוב האינטרסים מנוגדים זה לזה.
בכדי לחבר בין כל חלקי הפרויקט ולהשאיר אותו שלם יש צורך בידע מקדים ויכולת תיעול משאבים -
על צורך זה יענה מפקח בניה מקצועי ובעל ניסיון.

 

תפקידו של המפקח מתחיל עוד משלבי התכנון: כבר שם יהווה ליזם מורה דרך להתקשרות עם היועצים הנכונים והרלוונטיים, לצורך התאמה תכנונית מקסימאלית בין דרישות הלקוח ולבין הוראות הרשות. תוך כדי תהליך הרישוי יבנה תקציב וגנט לו"ז עפ"י תכניות המתכננים, יגובשו תכניות הביצוע, יערכו מכרזים לבחירת קבלנים/קבלני משנה וספקים וכל זאת במטרה להיות מוכנים מיידית לביצוע מיד עם קבלת היתר הבניה.

מתחילת הביצוע ולכל אורך שלבי הבניה ועד קבלת האישורים לאכלוס יהווה המפקח נקודת הקצה של הלקוח בשטח: יבחן במקצועיות את טיב הביצוע ועמידה בתקנים, בקרת איכות שוטפת, עמידה בלו"ז, עמידה בתקציבים, תאום בין הכוחות המבצעים, תאום מול מעבדות הבדיקה, תאום מול מפקחי הרשות ועוד.

אחריותו של המפקח היא גדולה שכן כל טעות וליקויי בניה או אי עמידה בתקן תגרור אחריה נזק מתמשך ובמידה ולא נדע לעמוד על הטעות ולתקנה מידית נהיה עלולים למצוא עצמנו בפיגור עצום בלו"ז, בתקציב ואפילו חשופים לתביעות משפטיות כנגד הלקוח.

משימות היערכות טרם תחילת ביצוע

עריכת כתב כמויות לפרויקט
הגדרת המפרט הטכני
ריכוז סט תכניות לביצוע
בחינה ואיתור בעיות פוטנציאליות בתכניות
תקציב מפורט
בניית גנט לוחות זמנים
איתור בעלי מקצוע ובחינת רמתם המקצועית
עריכה וקיום מכרזי קבלנים וספקים
ניהול מו"מ לבחירת קבלנים וספקים
הגדרת החוזים ותנאי ההתקשרות
תיאום ודיווח שוטף ללקוח

משימות שוטפות תוך כדי ביצוע

ניהול תקציב ותזרים מזומנים
ניהול לו"ז ואכיפתו
ניהול שוטף של בעלי המקצוע בפרויקט
תיאום בין בעלי המקצוע והספקים השונים
בקרת ביצוע שוטפת ובדיקת העבודה בכל שלב – מתכנן/ספק
אישור תשלומים לבעלי המקצוע – ניהול חוזי התקשרות
איתור בעלי מקצוע ובחינת רמתם המקצועית
הכוונה וסיוע ברכישות מוצרי גמר (ריצוף, אלומיניום...)
בקרת ביצוע שוטפת
דיווח שוטף ללקוח

לסיכום:
אנו מפקידים את חלומנו, שאיפתנו ומיטב כספנו בפרויקט שלרוב יהיה אחד המשמעותיים במהלך חיינו - מפקח בניה מיומן, מקצועי והכי חשוב אמין יוביל אתכם לקו הסיום בהצלחה תוך חיסכון וודאי בכסף, זמן ומשאבים.